Vintegra

Technologie

InSAR

Radarová interferometrie InSAR

Technologie InSAR neboli radarová interferometrie je novou měřickou technologií umožňující monitorovat a analyzovat deformace důležitých, rizikových stavebních objektů (mosty, komíny, věže, apod.) nebo
Pokračovat

Metoda radarové interferometrie

Metoda radarové interferometrie se syntetickou aperturou

Stejný radar, jaký se používá pro metodu radarové interferometrie bez syntetické apertury se umístí na 2m dlouhou kolejnici po které se během měření pohybuje. Tím je vytvořena
Pokračovat

Georadar

Georadar

GPR – ground penetrating radar. Jedná se o geofyzikální nedestruktivní zařízení, které pomocí elektromagnetického záření v mikrovlnném pásmu získává informace o vnitřní struktuře různých materiálů a
Pokračovat

Pozemní laserové skenování

Pozemní laserové skenování

Laserové skenování (LS) umožňuje rychle, efektivně a velmi podrobně zaměřit skutečný stav objektu nebo terénu, který je předmětem měření. Jedná se o metodu bezkontaktního měření využívající laserovou technologii.
Pokračovat