Syntetika
Syntetika

Metoda radarové interferometrie se syntetickou aperturou

Stejný radar, jaký se používá pro metodu radarové interferometrie bez syntetické apertury se umístí na 2m dlouhou kolejnici po které se během měření pohybuje. Tím je vytvořena syntetická apertura, která umožňuje sledovat objekt nejen v řadě bodů vzdálených od sebe alespoň po 0.75m, ale sledovat celý jeho povrch spojitě a získat tak komplexní obraz o deformacích jeho povrchu včetně možnosti identifikace rizikových oblastí či částí objektu.

Druhy sledování posunů / deformací metodou radarové interferometrie se syntetickou aperturou:

 • Statické sledování s nízkou frekvencí
  Dlouhodobé nepřetržité sledování (od cca několika dní až po řadu měsíců či roků) s velmi nízkou frekvencí od 0,0033 Hz (od 1 údaj za 5 min). Využití v případech kde se očekávají velmi pomalé změny polohy sledovaného objektu, probíhající po relativně dlouhou dobu například několika dní či alespoň několika málo hodin (monitoring sesuvů svahů, skalních objektů, přehradních hrází apod.). Největší výhodou je, že se sleduje celý objekt a je možnost přesně identifikovat kde dochází k jak velkým změnám, tj. posunům a deformacím. Tedy například v případě monitoringu ohrožených svahů lze určit kde na svahu dochází k jak velkým posunům a přesně vymezit rizikové oblasti včetně rychlostí jejich posunů.

Výhody radarové interferometrie se syntetickou aperturou:

 • bezkontaktní metoda sledování dálkovým přístupem s dosahem 2 až 3 km.,
 • vysoká přesnost (obvykle do 1mm),
 • současné přímé sledování celého sledovaného objektu,
 • kontinuální sledování a sběr dat o přetvoření celého objektu (sledování rizikových objektů apod.),
 • objekt lze sledovat v reálném čase za běžného provozu s možností vyhlášení varovného stavu,
 • na objektu lze identifikovat a vymezit rizikové oblasti včetně určení rychlostí jejich posunů.

Oblasti možného využití metody radarové interferometrie se syntetickou aperturou:

 • bezkontaktní určování posunů a deformací, například, monitoring sesuvů svahů, monitoring deformací přehradních stěn, monitoring skalních masivů,
 • v reálném čase lze zachytit posuny sledovaného objektu s přesností obvykle do 1mm a s možností vyhlášení varovného stavu při překročení stanovené hodnoty posunů,
 • lze získat jak celkovou tak i podrobnou informaci o chování sledovaného objektu.
 • Příklady objektů  v rámci různých průmyslových odvětví, kde je vhodné nasazení metody:
  • monitoring sesuvů svahů – povodňové sesuvy,
  • monitoring sesuvů svahů – důlní činnost u povrchových dolů a lomů,
  • monitoring sesuvů svahů – rizikové svahy poblíž dopravní cesty (silnice, železnice),
  • monitoring deformací a průhybů přehradních hrází,
  • monitoring deformací a průhybů opěrných a zárubních zdí,
  • monitoring stability portálů tunelů,
  • monitoring stability skalních masivů.

Zpět na seznam technologií  zpět