Vintegra

O společnosti

Vintegra s.r.o. je moderní společnost nabízející:

 • Konzultační služby v oblasti energetiky, geodézie a diagnostiky dopravních staveb;
 • Spolupráce na výzkumných projektech;
 • Zajištění měření a vyhodnocení dat – projekty z oblasti geodézie, silniční diagnostiky, atd. (více v sekci Technologie);
 • Prodej a distribuce přístrojů moderních měřických metod (více v sekci Technologie);
 • Komplexní řešení pro katastr nemovitostí a pozemkové úpravy;
 • Služby inteligentní správy majetku pro vlastníky půdy a nemovitého majetku
 • Využití nových měřických metod pro:
  • Zajištění podkladů pro diagnostiku a projektování dopravních staveb;
  • Zajištění majetko-právních analýz;
  • Zajištění územě-analytických podkladů pro projektování pozemkových úprav;

Naši zákazníci a partneři

 • Společnosti z oblasti energetiky a plynárenství;
 • Projekční společnosti – projektování dopravních staveb;
 • Pozemkové úřady;
 • Geotechnické a geofyzikální odborné firmy a projekční kanceláře;
 • Výzkumné ústavy;
 • Univerzity a vysoké školy;
 • Geodetické firmy;
 • Správci silniční infrastruktury na národní a regionální (krajské) úrovni (ŘSD a SÚS organizace);
 • Výrobci přístrojů moderních měřických technologií;
 • Atd.
Vintegra