Vintegra

Kdo jsme?

Společnost Vintegra s.r.o. nabízí služby a řešení v oblasti využití moderních měřických metod a technologií v různých fázích přípravy, výstavby a kontrolingu investičních staveb v oblasti energetiky, dopravního hospodářství a zemědělství.

Naše vize

Chceme zajistit nejvyšší možnou využitelnost nových technologií, postupů a metod za účelem zvýšení efektivity a maximalizace úspor pro každý jednotlivý případ užití, odvětví nebo business proces konkrétního zákazníka.
Naším cílem je evangelizace nových měřických metod, spolupráce na jejich zavádění v praxi a spoluúčast na tvorbě předpisů, návodů a postupů nutných pro zavedení v praxi.