Georadar
Georadar

Georadar

GPR – ground penetrating radar. Jedná se o geofyzikální nedestruktivní zařízení, které pomocí elektromagnetického záření v mikrovlnném pásmu získává informace o vnitřní struktuře různých materiálů a konstrukcí:

 • trhliny ve vozovce,
 • rozhraní jednotlivých vrstev,
 • podzemní dutiny,
 • inženýrské sítě, atd.

Oblasti využití:

 • Průběžné tloušťky profilů silničních staveb
 • Lokalizace a určení hloubky speciálních struktur
 • Kvalita & homogenita podloží
 • Měření vlhkosti a dutin v silničních stavbách a podloží
 • Nezávislá kontrola kvality nové výstavby

Výhody využití technologie georadaru pro projektování a kontroling výstavby dopravních staveb:

 • Přesné a spojité monitorování silniční sítě;
 • Zkvalitnění přípravy návrhu opravy;
 • Optimalizování vynaložení finančních prostředků;
 • Optimalizování lokalizace vrtaných sond;
 • Technologie GPR optimalizuje návrh řešení a snižuje náklady na opravy a rekonstrukce dopravních staveb.

Zpět na seznam technologií  zpět